Poroşok garyjy enjam lenta poroşok garyjy

Gysga düşündiriş:

1.Gorizontal görnüşli nurbat mikserini kabul edýär.
2. pes ses, uzak ömür.
3.Her bölegi azyk howpsuzlygy derejesi üçin poslamaýar.
4. Gury poroşok garyjy üçin kostýum.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poroşok garyjy enjam lenta poroşok garyjy, gury poroşok elementini garyşdyrmak üçin ýöriteleşdirilen, gury poroşoky garyşdyrmak üçin has ýokary enjamdyr (şeýle hem inçe granula poroşok elementine laýyk gelýär).

Powder blending equipment ribbon powder mixer (1)

Poslamaýan polatdan garyjy maşynyň ulanylyşy

lenta garyndysy esasan iýmit, gündelik himiýa, tagam we beýleki pudaklara degişlidir.Süýt güýji, mekgejöwen güýji, soýa süýdüniň güýji, däne tozy, ýakymly poroşok ýaly. Biz garyşyk enjamlary öndüriji we dünýäde sarp edijilere ýokary hilli lenta mikser enjamyny hödürleýäris.

Powder blending equipment ribbon powder mixer (2)

Garyşyk maşynyň aýratynlygy

1.U-şekilli tankyň aşagy, pnewmatik akym klapany bilen, materialdan çykarmak we arassalamak üçin has gowy.
2. highokary netijelilik, wagtyňyzy we zähmetiňizi tygşytlaň. Garyşyk wagty her partiýa 4-10min, garyşanda ölen burç galmaýar.
3.ribbon mikser, azyk howpsuzlygy derejesine laýyk gelýän doly poslamaýan polatdan 304 / 316L plastinkadan durýar,
4. Lenta blender has ýokary öwrülişik bilen aýlanar we dürli element gury poroşok materialy gowy garyndy bolar.
5.Bu poroşok materialyny lenta blender tozy mikserine ýüklemekde has meşhurdyr, has ýokary netijeliligi bilen az ýer tutýar.
6. Köp amaly dizaýn: kameranyň aşaky berkidilen kebelek klapany, bu dizaýn taýýar garyndy poroşok önümini çalt çykarmak;aňsat hereket etmek üçin kasna bilen berkidilen maşyn;Ulanyjynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin garyşyk kameranyň ýokarsynda berkidilen paneli goramak.

Powder blending equipment ribbon powder mixer (3)

Poroşok blender maşynynyň parametri

Maşyn modeli

GT-JBJ-500

Maşyn materialy

Poslamaýan polat 304

Maşynyň kuwwaty

500 litr

Elektrik üpjünçiligi

5.5kw AC380V 50Hz

Garyşyk wagt

10-15 minut

Maşynyň ululygy

2.0m * 0.75m * 1,50m

Maşynyň agramy

450 kg

Kompaniýamyz hakda

1.Biz poroşok garyjy maşyn seriýasynda we awtomatiki gaplaýyş gaplaýyş enjamlary seriýasynda ýöriteleşýäris.
2. artykmaçlygymyz, sarp edijä has ýokary akylly, awtomatiki, täsirli, ygtybarly dürli öndürilen önümçilik maşynyny hödürleýär.
3.Biziň enjamymyz üçin 20-den gowrak patent tehnologiýasy bar.
4. enjamlar CE barlag gullugy tarapyndan tassyklanýar.
5.Her sorag, e-poçta / WhatsApp / WeChat arkaly erkin habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň