“Luohe Guantuo” kompaniýasy arap sarp edijilerinden 3 toplum mikser enjamyny sargyt edýär

2022-nji ýylyň mart aýynyň başynda, Müsüriň sarp edijisi jenap Muhammet mikser enjamyny satyn almak üçin Luohe Guantuo kompaniýasyna gelýär.“Luohe Guantuo” kompaniýasynyň dolandyryjysy jenap Wang jenap Muhammet bilen mähirli we dostlukly gatnaşykda boldy.Jenap Muhammet enjamyň hiline gözegçilik we kepillik hakda köp alada edýär, Tehniki we Dizaýn bölüminiň işgärleri bilen aragatnaşyk saklaýar we bu mikser enjamynyň köp talaplaryny teklip edýär.Guantuo kompaniýasynyň işgärleri mikser enjamynyň hiline we dizaýnyna gaty ynamly, bir günüň dowamynda gepleşik geçirdiler we ahyrynda ylalaşyga geldiler.

Muhammet üçin garyjy maşyn gury iýmit poroşoklaryny garyşdyrmak we gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Sarp ediji belok tozy iýmit zawodynyň eýesidir, belok tozy garyndysyny gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar, şonuň üçinem poroşok garyjy maşyn gözleýär.Mikser maşynynyň poslamaýan polatdan 304 bolmalydygyny we azyk howpsuzlygy derejesine laýyk gelmegini talap edýär, her partiýa poroşokynyň garyşyk maşynynyň çykarylyşy doly we galyndy az bolýar.Şeýle hem, poslamaýan polat platforma we basgançak we diwar bilen düzülen mikserden talap edýär, bu işgäriň hatyrasyna.

Luohe Guantuo Company get the 3 set mixer machine order from Arab consumer (2)

Jenap Muhammet Guantuo kompaniýasynyň mikser maşynyny diýseň kanagatlandyrýar we ahyrynda jemi 48,000 $ -dan gowrak 3 mikser maşynyna sargyt berýär.Guantuo kompaniýasynyň işgärleri üçin bu diýseň tolgundyryjy we arap sarp edijilerinden kabul edilmegimiz we makullanmagymyz biziň üçin mertebedir.Bütin dünýäde sarp edijiler üçin has gowy mikser enjamy üçin gaty ynamly we göreşýäris.
Luohe Guantuo Company get the 3 set mixer machine order from Arab consumer (1)

Guantuo kompaniýasynyň mikser maşynynyň artykmaçlygy:
1.Bu sarp ediji üçin poslamaýan polat 304/31;
2. Sarp ediji üçin ýöriteleşdirilen mümkinçilikleri kabul edýäris;
3. Gury poroşoky garyşdyrmak has täsirli, adatça her partiýany gaýtadan işlemegi 10-15 minut gutarýar;
4.Mikser enjamy has ýokary hilli: “Siemens” hereketlendirijisi we azaldýan dişli, NSK top göteriji, poroşok syzmagynyň öňüni almak üçin ýeterlik gowy möhür bilen düzülen.


Iş wagty: Apr-07-2022