Senagat garyjy kofe tozy garyjy maşyn

Gysga düşündiriş:

1. Poslamaýan polatdan ýasalan maşyn, arassalamak aňsat.
2.PLC + reňkli duýgur ekran, işlemek aňsat.
3. Gury poroşok materiallarynyň köp görnüşini garyşdyrmak üçin kostýum.
4. Tigirler bilen enjamlaşdyrylan, hereket etmek aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Senagat garyjy kofe poroşok garyjy maşyn u-truba, nurbat we geçiriji böleklerden durýar. Gelix goşa gurluşdyr. Daşarky nurbat materialy iki tarapdan tankyň merkezine geçirýär we içki nurbat materialy materialdan daşaýar. konweksiýa garyndysyny almak üçin iki tarapa merkezleşdiriň. Materiallaryň garyşmagyny aňsat synlamak üçin tankyň gapagy aýrylýar.

Industry mixer coffee powder mixer machine (2)

Lenta blenderini ulanmak

Bu poroşok garyjy maşyn esasan iýmit, gündelik himiýa, tagam we beýleki pudaklara degişlidir.Süýt güýji, mekgejöwen güýji, soýa süýdüniň güýji, däne tozy, ýakymly poroşok, iýmit goşundylary tozy, köri güýji, çilli güýji, kofe, süýt çaýy, un we ş.m.

Industry mixer coffee powder mixer machine (3)

Poroşok garyjy maşynyň parametrleri

Maşyn modeli

GT-JBJ-300

Maşyn materialy

Poslamaýan polat 304

Maşynyň kuwwaty

500 litr

Elektrik üpjünçiligi

5.5kw AC380V 50Hz

Garyşyk wagt

10-15 minut

Maşynyň ululygy

2.6m * 0.85m * 1,85m

Maşynyň agramy

450 kg

Esasy aýratynlyklary we aýratynlyklary

1.Kameranyň aşaky berkitme kebelek klapany, bu dizaýn taýýar garyndynyň poroşok önümini çalt zyňmak; aňsat hereket etmek üçin kasna bilen berkidilen maşyn.
2.Mikser maşyn materialy: SUS304, goşmaça uglerod polatdan, poslamaýan polatdan 316L materialy hem goldaýar.
3.Bu ýokary netijelilik, ýokary birmeňzeşlik, ýokary ýükleýiş koeffisiýenti, az energiýa sarp edilişi we pes hapalanmak bilen gury poroşok garyjy we garyş enjamlarynyň täze görnüşi.
4.Pnewmatiki klapan dolandyryş çykaryjy deşik, garyşanda hiç hili material goýumy ýok.
5. Içki lenta materialyň görnüşini garyşdyrmak üçin daşky lentany materialy gapdaldan merkeze itekleýär.
6.Kofe poroşokyny garyşdyryjy maşyn, bir adamyň işlemegi, el bilen iýmitlendirmek, el bilen gaplamak we beýleki funksiýalar üçin döredilip bilner; Şeýle hem önümçilik liniýasynyň işleýşi, awtomatiki usulda garyşmagy, awtomatiki garyşmagy, awtomatiki gaplamagy we beýleki funksiýalary üçin döredilip bilner.

Industry mixer coffee powder mixer machine (1)

Sorag-jogap

S 1: Öndürýärsiňizmi?
A1: Hawa, biz 15 ýyldan gowrak tejribe öndürýäris.
2-nji sorag: Söwda şertleri näme?
A 2: Adatça EXW, FOB, CFR, CIP, CIF we DDU bilen;
3-nji sorag: Iberiş usullary?
A 3: Deňizde, demirýolda, howa we tizlik bilen;
4-nji sorag: Kepillik näçe wagt?
A 4: Maşyn üçin bir ýyl we esasy komponent üçin bir ýyl.
5-nji sorag: Enjam bilen görkezmeleriňiz barmy?
A 5: Hawa, elbetde. Productshli önümler jikme-jik görkezmeler bilen gelýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň