Iýmit tozy üçin poroşok garyjy

Gysga düşündiriş:

1.Bu ýönekeý işlemek bilen iýmit tozy garyndysy.
2.Bu iýmit poroşokyny garyşdyrmak üçin ýörite döredildi.
3.Poslamaýan polat 304, ýöne poslamaýan polat 316L bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poroşok mikserine syn

Iýmit tozy üçin ulanylýan poroşok garyndysy, poslamaýan polatdan 304 / poslamaýan polatdan 316L, iýmit derejesi, has owadan we uzak iş ömri görünýär.Içinde we daşynda lentanyň görnüşi, poroşok önümlerini garyşdyrmakda has täsirli.

Food powder application powder mixer (1)

Iýmit poroşok garyndysyny ulanmak

Bu iýmit poroşok garyndysy, poroşok we poroşok garyşdyrmak, granula we granulany garyşdyrmak, granula we poroşok garyşdyrmak üçin ýörite döredildi.Derman, azyk önümleri, himiki, haýwan iýmiti we ş.m. giňden ulanylýar.

Food powder application powder mixer (2)

Poroşok blender maşynynyň parametri

Maşyn modeli

GT-JBJ-300

Maşyn materialy

Poslamaýan polat 304

Maşynyň kuwwaty

500 litr

Elektrik üpjünçiligi

5.5kw AC380V 50Hz

Garyşyk wagt

10-15 minut

Maşynyň ululygy

2.6m * 0.85m * 1,85m

Maşynyň agramy

450 kg

Garyşyk maşynyň jikme-jiklikleri

1.Hemme poslamaýan polat 304/316, iýmit derejesi we uzak iş ömri.
2. goşa lenta agitatorlary we U görnüşli kamera, materiallar gyrkylýar we gowy we çalt garylýar.
3.World meşhur Motor we reduktor markasy, has ýokary hilli we ses ýok.
4.Saýlaw üçin dürli akym ýollary, kebelek klapan, pnewmatik klapan.
5. Saýlamak, pürküji ulgamy, ýyladyş ýa-da sowadyş ulgamy üçin has köp funksiýa,
6. Önümçiligi awtomatiki amala aşyrmak üçin ýylmaýjy, elek maşyn, gaplaýyş enjamy ýaly degişli enjamlar.
7. Deşik deşiginiň ýagdaýy we ýere beýikligi özleşdirmegi kabul edýär.
8.Bu gorizontal poroşok mikser himiki, derman önümlerinde, iýmitde we gurluşyk liniýasynda giňden ulanylýar. Poroşony poroşok, poroşok suwuklyk we poroşok granula bilen garyşdyrmak üçin ulanyp bolýar. Motoryň hereketlendirijisinde goşa lenta agitator garyndysy material çalt.

Food powder application powder mixer (3)

Müşderi hyzmaty

1. Müşderimiz bilen resmi şertnama baglaşmazdan ozal, müşderiniň taslama maglumatlaryna esaslanýan hünär çözgüdini seljermäge we iň oňat çözgüt çykarmaga kömek ederis.
2. Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly gözlegiňize 24 sagatda jogap berler.
3. Müşderimiziň önümçilik prosesi barada habar beriň we zerur bolsa zawodda hil barlagyny gurnamaga kömek ediň.
4. Ekranymyza iki ýyl kepillik we ätiýaçlyk şaýlaryna bir ýyl kepillik.
5.Alyjy, tehniki enjamy eltmezden ozal mugt taýýarlamak üçin zawodymyza iberip biler.
6. Esasy enjamlaryň näsazlygy sebäpli, in engineenerimizi ýerli saýta ýerleşdireris, atyşda kynçylyk çekeris, şeýle hem bütin ömrüň dowamynda onlaýn tehniki goldaw bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň